Các phần mềm check mã vạch sản phẩm trên smartphone

  • 0

Các phần mềm check mã vạch sản phẩm trên smartphone

Hiện nay khi hàng giả đang ngày càng nhiều trên thị trường thì việc kiểm tra hàng thật cũng ngày càng được quan tâm. Với thời đại công nghệ 4.0 phát triển thì ngay cả trên smartphone cũng có các phần mềm check mã vạch sản phẩm để hỗ trợ bạn kiểm tra hàng thật hay hàng giả.

“Read More”